Loading...

{{ labels.components.dashboard.pre }}

{{ labels.components.dashboard.copy }}

{{ labels.components.leaderboard.prizes.ticket }}
 • GP{{ labels.components.leaderboard.prizes.goldenPoints }}
 • {{ labels.components.leaderboard.prizes.ticket }}

{{ labels.components.sticky.hl }}

{{ labels.nav.tac }}

Betingelser og vilkår for bwin Tennis Challenge

Arrangøren af denne kampagne (”Arrangøren”), vil variere afhængigt af lokation som specificeret i bilag B.

Dette er en leaderboardkampagne, hvor point bliver tildelt, og bestemmer din placering i (1) et ugentligt leaderboard, (2) et udvidet leaderboard og (3) det gyldne leaderboard. Vindende spillere vil være berettigede til nedenstående præmier.

Betingelser og vilkår

 1. Kampagnen starter d. 14.05.2017 kl. 00:00 (CET) og slutter d. 10.9.2017 kl. 23:59 (CET) (”Kampagneperioden").
 2. Ved at deltage i denne kampagne, accepterer du hermed de specifikke vilkår og betingelser for kampagnen og vores generelle vilkår og betingelser på bwins hjemmesider som er listet i punkt 6.
 3. Denne kampagne er opdelt i forskellige klasser med forskellige værdier; : bwin 250, bwin 500, bwin 1000 og bwin 2000.
 4. Denne kampagne indeholder (1) et Ugentligt leaderboard, (2) et Udvidet leaderboard og (3)et Gyldent leaderboard (som defineret nedenfor). Hvert leaderboard vil være baseret på forskellige strukturer, som er beskrevet i disse vilkår og betingelser.

Uge

Datoer

Leaderboard periode

Kategori

Præmierede placeringer

Uge 1

 1. maj– 21. maj 2017

Ugentlig leaderboard

bwin 1000

1-100 bedst placerede spillere

Uge 2

 1. maj – 28. maj 2017

Ugentlig leaderboard

bwin 250

1-25 bedst placerede spillere

Uge 3 og 4

 1. maj – 11. juni 2017

Udvidet leaderboard

bwin  2000

1-200 bedst placerede spillere

Uge 5

 1. juni – 18. juni 2017

Ugentlig leaderboard

bwin 250

1-25 bedst placerede spillere

Uge 6

 1. juni – 25. juni 2017

Ugentlig leaderboard

bwin 500

1-50 bedst placerede spillere

Uge 7

 1. juni – 2. juli 2017

Ugentlig leaderboard

bwin 250

1-25 bedst placerede spillere

Uge 8 og 9

 1. juli – 16. juli 2017

Udvidet leaderboard

bwin 2000

1-200 bedst placerede spillere

Uge 10

 1. juli – 23. juli 2017

Ugentlig leaderboard

bwin 250

1-25 bedst placerede spillere

Uge 11

 1. juli – 30. juli 2017

Ugentlig leaderboard

bwin 500

1-50 bedst placerede spillere

Uge 12

 1. juli - 6. august 2017

Ugentlig leaderboard

bwin 500

1-50 bedst placerede spillere

Uge 13

 1. august – 13. august 2017

Ugentlig leaderboard

bwin 1000

1-100 bedst placerede spillere

Uge 14

 1. august – 20. august 2017

Ugentlig leaderboard

bwin 1000

1-100 bedst placerede spillere

Uge 15

 1. august - 27. august 2017

Ugentlig leaderboard

bwin 250

1-25 bedst placerede spillere

Uge 16 og 17

 1. august – 10. september 2017

Udvidet leaderboard

bwin 2000

1-200 bedst placerede spillere

 

Kvalifikation

 1. For at kunne deltage i kampagnen skal en kvalificeret spiller (som defineret nedenfor) placere et kvalificerende væddemål (som defineret nedenfor) i kampagneperioden. Spillere skal:
  1. være fyldt 18 år
  2. være en eksisterende eller ny ”rigtig-penge” spiller på www.bwin.dk.
 2. Denne kampagne og præmiepuljen vil være tilgængelig og samlet for bwins brugere på følgende sider: www.bwin.com; www.bwin.be; www.bwin.fr; www.bwin.dk; www.sh.bwin.de;www.premium.com

 (en “Kvalificeret spiller”)

 1. Et kvalificerende væddemål, er et væddemål der opfylder følgende betingelser:
  1. Et single- eller kombinationsvæddemål placeret udelukkende på tennis i kampagneperioden på de gældende hjemmesider;
  2. Alle valg skal afgøres i kampagneperioden;
  3. Både pre-match og live-væddemål er gældende for denne kampagne;
  4. Følgende væddemål er ikke gældende for denne kampagne:
   1. Kombinationsvæddemål som indeholder valg fra andre sportsgrene end tennis;
   2. Væddemål placeret med FreeBets;
   3. Systemspil;
   4. Væddemål der er lukket via cash-out funktionen;
   5. Annullerede væddemål eller annullerede valg på kombinationsvæddemål.

                                          (et “Gyldigt væddemål”)

Leaderboard Mekanik

 1. Hvert kvalificerende væddemål vil blive multipliceret med [Væddemålsmultiplikationen angivet nedenfor] for at udregne det totale antal point, som spilleren vil modtage per kvalificerende væddemål. (“Leaderboardpoint”)

Kvalificerende odds

Væddemål-Multiplikation

 

Hjemmeside

Mobil/App

odds 1.70 eller lavere

x1

x1.5

odds mellem 1.71-3.99

x2

x3

odds mellem 4.00-7.99

x3

x4.5

odds højere end 8,00

x4

x6

 1. Som beskrevet ovenfor, vil kvalificerende væddemål med et højere odds eller kvalificerende væddemål placeret fra mobilen, blive tildelt en højere væddemålsmulitplikation.

  Eksempel A: Spiller A placerer et kvalificeret væddemål med en indsats på € 5 til odds på 4.00 på desktop (en computer). Spiller A vil akkumulere Leaderboard Point baseret på følgende formel:
  Kvalificerende væddemålsindsats x væddemålsmulitplikation = Leaderboardpoint.
  €5 x 3 = 15 Leaderboardpoint

  Eksempel B: Spiller B placerer et kvalificeret væddemål med en indsats på € 5 til odds på 9.00 via app’en på en mobiltelefon:
  Kvalificerende væddemål indsats x væddemål-mulitpliaktion = Leaderboardpoint
  €5 x 6 = 30 Leaderboardpoint
 2. Et kvalificerende væddemål placeret på mobilsiden eller via app’en i kampagneperioden, vil akkumulere 50% ekstra leaderboard point.
 3. Som defineret i punkt 4, vil leaderboardpoint tælle mod det ugentlige leaderboard eller det udvidet leaderboard, afhængigt af hvornår det kvalificerende væddemål er placeret.
 4. Leaderboardpoint vil blive tildelt baseret på den periode hvor det kvalificerende væddemål er afgjort, og ikke den periode hvor væddemålet er placeret.
 5. Det ugentlige og det udvidede leaderboard vil blive opdateret dagligt kl. 11 med en slutstilling på sidstedagen i de relevante leaderboardperioder.
 6. Kvalificerende spillere som har flest Leaderboard point (hver af de “vindende spillere”), vil blive rangeret på leaderboardet og og vil blive tildelt en præmie (som defineret i bilag A).
 7. Antallet af vindende spillere på hvert Ugentligt og Udvidet leaderboad vil afhænge af præmiepuljen, som beskrevet i punkt nr. 4.

Gyldent Leaderboard

 1. Top 1000 vindende spillere vil blive tildelt point baseret på deres rangering i hvert af de ugentlige og udvidede leaderboards (de “Gyldne point”)”
 2. Alle Gyldne Point vil blive akkumuleret til et totalt leaderboard (det “Gyldne leaderboard”)
 3. Det Gyldne Leaderboard vil være gældende for hele kampagneperioden og vil blive opdateret på den første dag i hvert af de ugentlige og udvidede leaderboardperioder.
 4. Den kvalificerende spiller der samler flest point gyldne point i kampagneperioden (”Den Gyldne Vinder”), vil være berettiget til en Gylden Præmie, som defineret i bilag A.
 5. Kvalificerende spillere som rangerer imellem plads 2 og 8 på det Gyldne Leaderboard (“Pakkevinderne”) vil blive tildelt en Kvalificerende spillere som rangerer imellem plads 2 og 8 på det Gyldne Leaderboard (“Pakke vinderne”) vil blive tildelt en tennis pakke til ATP Finals i London, som afholdes imellem d. 12. og 19. november 2017. til ATP Finals i London, som afholdes imellem d. 12. og 19. november 2017.
 6. 11. september 2017 vil den Gyldne Vinder og Pakkevinderne blive kontaktet direkte af os, med de kontaktinformationer der er gemt på spillerens konto.

Præmier

 1. Alle vindende spillere, Den Gyldne Vinder og Pakkevinderne (samlet “Vinderne”) vil blive tildelt en præmie, som beskrevet i bilag A. Præmierne vil variere, afhængigt af hvilkenleaderboardperiode der er tale om.
 2. Vinderne vil blive kontaktet via e-mail eller igennem deres kontoindbakke, for at gøre dem opmærksomme på den vundne præmie.
 3. VINDERNE SKAL ACCEPTERE PRÆMIEN FOR AT MODTAGE PENGENE PÅ DERES KONTO.
 4. Alle præmier udløber d. 31. december 2017, hvis de ikke er accepteret.

Pakke Præmier Vilkår og Betingelser

 1. Pakkepræmievindere og deres gæster skal være over 18 år.
 2. Vi forbeholder os retten til at tilbageholde pakkepræmien indtil (1) bevis for identitet og/eller (2) adressen er blevet bekræftet. Modtager vi ikke et sådant bevis indenfor 48 timer efter vi har forespurgt det, forbeholder vi os retten til at diskvalificere præmiepakkevinderenfra kampagnen.
 3. Præmiepakkevinderen og vedkommendes gæst kan blive bedt om at acceptere vilkårene fra en tredjepart før vi kan tildele dem præmien. Eksempler på dette kan være vilkår og betingelser for billetter og vilkår og betingelser for rejsen. Disse vilkår vil være tydeligt beskrevet i præmieinformationen.
 4. Enhver spiller som er involveret i mistænksomme aktiviteter, ikke kan leve op til hvert et af vores adgangskrav, ikke besvarer vores e-mail indenfor 48 timer efter at være blevet kontaktet eller ikke kan sende et gyldigt adressebevis inden for 48 timer, vil blive diskvalificeret fra kampagnen og vil ikke kunne modtage præmien.
 5. Vi forbeholder os retten til at tilbagetrække præmiepakken i denne kampagne på ethvilket som helst tidspunkt og kan efter vores eget skøn; skifte pakken ud med præmier til tilsvarende eller lavere værdi uden yderligere begrundelse.
 6. Præmiepakken kan ikke videregives og må ikke sælges eller gives væk til en tredjepart uden først at få vores samtykke, som vi giver efter eget skøn.
 7. Hvis vinderen ikke er i stand til at acceptere præmiepakken, af en hvilken som helst grund, skal vinderen kontakte os og fortælle at de ønsker at opgive præmien, og vi kan derefter tildele præmien til en anden nyvalgt præmiepakkevinder.
 8. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab som præmiepakkevinderen, vedkommendes gæst eller en tredjepart lider som følge af denne kampagne.
 9. Pakkevinderen og vedkommendes gæst vil være ansvarlige for egen rejseforsikring og rejseudgifter, medmindre andet er klart beskrevet.

Generelt

 1. Det er dit ansvar at sikre dig, at du opdaterer din spillekonto med din korrekte kontakinformation.
 2. Vi forbeholder os retten til at ændre eller modificere indholdet af disse vilkår og betingelser. Det er dit eget ansvar at holde dig opdateret omkring vores vilkår og betingelser.
 3. Hvis virksomheden mistænker en spiller for være skyldig i svindel, forbeholder virksomheden sig retten til at udelukke en sådan spiller fra kampagnen, indtil yderligere undersøgelser er foretaget.
 4. Vi forbeholder os retten til at ændre kampagnen, sætte kampagnen på pause eller helt stoppe kampagnen, som beskrevet i vores generelle vilkår og betingelser.
 5. Odds kan variere fra land til land.

 

Bilag A – Præmier

Ugentlig Leaderboard Præmier

Kategori bwin 250 Ugenligt Leaderboard 

Plads

Præmie

 

Plads

Gyldne Point

1

€2.500

 

1

250

2

€1.250

 

2-5

200

3

€750

 

6-10

150

4

€500

 

11-25

100

5

€250

 

26-50

75

6-10

€100

 

51-100

50

11-25

€50

 

101-250

30

 

 

 

251-500

20

 

 

 

501-1000

10

 

Kategori 500 Ugenligt Leaderboard 

Plads

Præmie

 

Plads

Gyldne Point

1

€5.000

 

1

500

2

€2.500

 

2-5

400

3

€1.500

 

6-10

300

4

€1.000

 

11-25

200

5

€500

 

26-50

150

6-10

€200

 

51-100

100

11-25

€100

 

101-250

60

25-50

50

 

251-500

40

 

 

 

501-1000

20

 

Kategori bwin 1000 Ugenligt Leaderboard 

 

Plads

Præmie

 

Plads

Gyldne Point

1

€10.000

 

1

1000

2

€5.000

 

2-5

800

3

€3.000

 

6-10

600

4

€2.000

 

11-25

400

5

€1.000

 

26-50

300

6-10

€400

 

51-100

200

11-25

€200

 

101-250

120

26-50

€100

 

251-500

80

51-100

€50

 

501-1000

40

 

 

Det Udvidede Leaderboard -  Kategori bwin 2000

 

Plads

Præmie

Pakke Præmie

Pakke Præmie kontant Alternativ

 

Plads

Gyldne Point

1

€20.000

ATP Billetter

€2.000

 

1

2000

2

€10.000

 

 

 

2-5

1600

3

€6.000

 

 

 

6-10

1200

4

€4.000

 

 

 

11-25

800

5

€2.000

 

 

 

26-50

600

6-10

€750

 

 

 

51-100

400

11-25

€500

 

 

 

101-250

240

26-50

€200

 

 

 

251-500

160

51-100

€100

 

 

 

501-1000

80

101-200

€50

 

 

 

 

 

 

   1. Gyldent Leaderboard

Plads

Præmie

Præmie Pakke

Præmie Pakke Kontant Alternativ

1

€40.000

ATP billetter

€2.000

2

€25.000

ATP billetter

€2.000

3

€15.000

ATP billetter

€2.000

4

€10.000

ATP billetter

€2.000

5

€7.500

ATP billetter

€2.000

6

€5.000

ATP billetter

€2.000

7

€4.000

ATP billetter

€2.000

8

€3.000

ATP billetter

€2.000

9

€2.000

 

 

10

€1.000

 

 

11-15

€750

 

 

16-30

€500

 

 

31-50

€250

 

 

51-100

€200

 

 

  

Bilag B

Arrangøren af denne kampagne er beskrevet nedenfor, afhængigt af hvilken bwin hjemmeside den kvalificerende spiller er registreret på.

BWIN.COM

The promoter of this promotion is GVC Services Limited, registered in Gibraltar under the number 112454 and having its registered office at Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.

BWIN.BE
The promoter of this promotion is GVC Services Limited, registered in Gibraltar under the number 112454 and having its registered office at Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar. The offer is run in conjunction with CKO Betting NV.

BWIN.ES
The promoter of this promotion is Electraworks (España) Plc, registered in Malta under the number C53497 and having its registered office at Parklane Building, Level 1, Suite 2, Triq Joe Sciberras, Hamrun, HMR 1556, Malta.

BWIN.FR

L'organisateur de cette promotion est BES SAS, société enregistrée en France sous le numéro 521353235.

BWIN.IT

Promotore della presente promozione è bwin Italia srl, società registrata in Italia con P.I. 05522130961 e sede legale in via Olona 2, 20123 Milano.

BWIN.DK

Arrangøren af denne kampagne er GVC Services Limited, registreret i Gibraltar under nummer 112454 og har registreret kontor på Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.

SH.BWIN.DE

The promoter of this promotion is ElectraWorks (Kiel) Limited, registered in Malta under the number C56301 and having its registered office at Parklane Building, Level 1, Suite 2, Triq Joe Sciberras, Hamrun, Malta.

BWIN.GR

The promoter of this promotion is Sporting Odds Limited, registered in England under company number 3655231 and having its registered office at 3 floor, 35 Moorfields, London, EC2Y 9AE.

 

 

 

Vi bruger cookies og tredjepart cookies til at forbedre vores service, analysere og personliggøre dine præferencer og til at vise dig reklamer. Hvis du fortsætter navigationen, accepterer du brugen af cookies. Du kan ændre indstillingerne og få yderligere oplysninger i vores Politik om cookies. Du kan lære mere om ændre indstillingerne og få yderligere information om cookies på linket.

Vi er autoriseret og reguleret af Spillemyndigheden, de danske spillemyndigheder, og vores spil testes af iTech Labs, en uafhængig tester af spil- og væddemålsudstyr som garanterer at vores spil er retfærdige og fungerer korrekt. ElectraWorks Limited, Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.